امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
4 آبان 1395

کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان ضیائیان برگزارشد

کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا با هدف بررسی سنجه اعتباربخشی جدید با حضور اعضای کمیته در اول آبان 95 در سالن اجتماعات بیمارستان ضیائیان برگزارشد. جعفر تاجيك سعيدي، دبیر کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا بیمارستان ضیائیان، در این جلسه بعد از گزارشی از پیگیری مصوبات جلسه گذشته، درخصوص ابلاغ ویرایش سوم سنجه های اعتباربخشی، استانداردهای مدیریت خطر حوادث و بلایا به ترتیب بیان شد و در زمینه ی سنجه های مربوط تصمیمات لازم اتخاذ شد.  درادامه درباره  پیگیری خرید جلیقه رنگی مدیریت بحران برای استفاده در تمرینات، اقدامات لازم کارشناس تجهیزات پزشکی و واحد تاسیسات درخصوص عدم یکنواختی سوکت اکسیژن و رابط دستگاه ونتیلاتور در بخش های مختلف بیمارستان، ابلاغ جهت اعضائ گروه تیم ارزیابی ایمنی بیمارستان و سایر موضوعات مرتبط بحث و تبادل نظر کارشناسی انجام شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0