امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
28 آذر 1395

کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا بیمارستان ضیائیان برتمهیدات لازم واقدامات احتیاطی درآستانه فصل سرما‏ تاکید کرد

کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا بیمارستان ضیائیان در خصوص سیستم گرمایشی بیمارستان و در دسترسی بودن سوخت  کافی د رصورت قطع گاز، تجهیزآمبولانس ها از نظر وسایل گرمایشی،ضد یخ، زنجیر چرخ، کنترل روزانه سیستم مولد برق اضطراری بیمارستان (ژنراتوردیزل) بر اساس چک لیست، بررسی تمام خروجی آب بام ها از نظر باز بودن و تمیز بودن، گزارش کارشناسی جهت اطمینان از توان بار برف بام ها بخصوص سازه های سبک با مهندسین مربوطه، تمهیدات لازم برای افزایش ظرفیت بیمارستان درمواجه باحجم بلای مصدومین (MCP)، آموزش های لازم به کارکنان در زمینه پذیرش مصدومین با حجم بالا ( (MCI برای گروه های هدف (سوپروایزرها و کارکنان پرستاری تریاژ اورژانس) از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه بر روی آن بحث و تبادل نظر انجام و مصوباتی برای عبور اثربخش از بحران های احتمالی اتخاذ شد.درادامه جعفر تاجیک سعیدی دبیر کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا، کارگاه آموزشی دوره میزی با عنوان برنامه پذیرش مصدومین با حجم بالا (MCP) و برنامه پاسخ بیمارستان به بلایا (EOP) برای اعضای حاضر درجلسه توضیحات کاملی بیان کرد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0