28 آذر 1395

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فن‌آوری اطلاعات در بیمارستان ضیائیان برگزار شد

سيده ناهيد مير محمد مسئول آمار مدارک پزشكي و دبير كميته در ابتدا مطالب مطروحه در جلسه گذشته یاد آوری کرد و سپس  میزان پیشرفت کار مصوبات  مورد بررسی قرار گرفت.دراین جلسه در خصوص تصویب مجدد ترتیب اوراق در پرونده بالینی بیماران به روشSOMR ، ابلاغ  فرایند طراحی و به روز رسانی فرم های بیمارستانی به تمامی بخش های بیمارستان، قرائت روش اجرائی ثبت و کنترل خروج پرونده های پزشکی از واحد مدیریت اطلاعات سلامت و تائیدیه  تکمیل اطلاعات واحد تجهیزات پزشکی و اموراداری در سامانه آواب و سایر موضوعات مرتبط مورد بحث و تبادل نظر کارشناسی قرار گرفت.کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فن‌آوری اطلاعات بیمارستان ضیائیان با حضور دکتر سیامند انوری مدیر بیمارستان، رقيه عابدي مترون، سيد ناهيد مير محمد مسئول آمار مدارک پزشكي، سارا صالحی مسئول بهبود کیفیت، مهدی عسکری مهندس کامپیوتر، پیمان لطفی مسئول درآمد و محمد زارعی مسئول خدمات بیمارستان در تاریخ 24 آذر 95 در سالن اجتماعات بیمارستان ضیائیان برگزارشد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0