امروز : سه شنبه 8 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
30 آذر 1395

کميته مديريت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات بيمارستان فارابی برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات این مرکز روز دوشنبه ۲۹آذر ۱۳۹۵ تشکیل جلسه داد در این کمیته نامه معاونت درمان در خصوص لزوم ثبت علت بستری تمامی بیماران در سامانه  HIS بیمارستان قرائت شد.به روز رسانی مبالغ مالی بستری بیمارستان در HIS،به روز رسانی بخش تجهیزات پزشکی سامانه آواب، تشکیل جلسه مشترک واحدهای آمار، فناوری اطلاعات و دفتر پرستاری در مورد تلفیق فرم آمار روزانه و HISاز مصوبات این جلسه بود. خبر: امیدوارعکس: قاضی میرسعید


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0