4 دی 1395

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات بیمارستان بهارلو برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات بیمارستان بهارلو روز شنبه چهارم دی ماه سال جاری در دفتر ریاست بیمارستان تشکیل شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0