امروز : یکشنبه 28 شهریور 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده
25 تیر 1399

جلسه کارگاه دفتر راهنمای تحصیلی با موضوع «رفتار حرفه ای و مرز در رابطه استاد و فراگیر» برگزار شد

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 دومین جلسه کارگاه دفتر راهنمای تحصیلی ویژه اساتید مشاور گروه های علوم پایه دانشکده پزشکی با موضوع « رفتار حرفه ای و مرز در رابطه استاد و فراگیر» در سال 99 با تدریس دکتر سید طه یحیوی در سالن شورای دانشکده پزشکی برگزار شد.