امروز : جمعه 17 مرداد 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
5 بهمن 1395

کمیته تیم مدیریت اجرایی بیمارستان بهارلو برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، کمیته تیم مدیریت اجرایی بیمارستان بهارلو روز یک‌شنبه   سوم بهمن ماه سال 95 در دفتر ریاست بیمارستان تشکیل شد.در این کمیته، ابتدا اقدامات جلسه قبل ، بررسی نحوه ویزیت پزشکان در ایام تعطیل و دستورالعمل کشوری مدارک پزشکی، کنترل ترالی کدهای بیمارستان، راه اندازی بخش 10 تخته روانپزشکی و بررسی بخش سایکوسوماتیک بیمارستان امام به منظور الگوبرداری، افتتاح بخشهای postpartum ، پاتولوژی و نوزادان در ایام دهه فجر، ارائه وضعیت اجرای  دستورالعمل مراقبت در منزل و ... پیگیری شد.سپس گزارش تحلیل شاخصهای بیمارستان ارائه شد.در پایان درخواست تبدیل وضعیت  استخدامی پرسنل رسمی آزمایشی به رسمی قطعی مطرح  شد.کمیته تیم مدیریت اجرایی بیمارستان بهارلو با حضور دکتر موسوی موحد، رئیس، معصومی، مدیر بیمارستان، دکتر عارفی، معاون آموزشی، دکتر عبدوس، مشاور درمان، دکتر ممتاز منش، مدیر درمانگاه، دکتر علیزاده و دکتر بهنوش مسئولین فنی، رضایی، سوپروایزر و عمرانی، مسئول بهبود کیفیت یک‌شنبه سوم بهمن ماه سال 95  در دفتر ریاست بیمارستان تشکیل شد.  


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0