15 مهر 1395

کمیته بهداشت محیط بیمارستان فارابی برگزار شد

گالری عکسبه گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کمیته بهداشت محیط این مرکز روز چهار شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۵ با حضور دکتر صنعتکار قائم مقام ریاست بیمارستان تشکیل جلسه داد . پس از پیگیری مصوبات قبلی کمیته در مورد استفاده از شانهای يكبار مصرف در اعمال جراحی اربيت و استفاده از پساب بیمارستان در آبياری فضاي سبز،  موسوی کارشناس بهداشت محیط بیمارستان گزارشی از  سنجه های جديد اعتباربخشي در واحد تغذيه و آشپزخانه ارائه کرد، بنابر اظهار وی در سنجه های جدید واحد تغذیه تاکید زیادی بر بهسازی فضای فیزیکی این واحد به ویژه آشپزخانه شده است.  نحوه آموزش کارکنان واحد های  CSSD، لنژری و مدیریت پسماند و ایمن سازی محیط کار کارکنان آزمایشگاه پاتولوژی از دیگر مسائل طرح شده در این جلسه بود و مقرر شد: با توجه به سنجه های جدید اعتبار بخشی در حوزه آشپزخانه، برای بهسازی محیط آن از دفتر فنی دانشگاه و معاونت بهداشتی استعلام شود دوره های آموزشی الزامی بهداشت عمومی برای کارکنان CSSD واحد های، لنژری و مدیریت پسماند،  از طریق آموزشگاه های بهداشت برگزار گردد.  بررسی لازم برای امکان استفاده از شان های یک بار مصرف در اتاق عمل اربیت صورت گیرد.به شاغلین در معرض خطر مواد شیمیایی  در بخش پاتولوژی، یک روز در هفته مرخصی داده شود برای بهبودو رفع آلودگی هوای محوطه آزمایشگاه پاتولوژی بررسی لازم انجام شود. درسرویس های بهداشتی بانوان  موجود در بیمارستان، محلی برای شستشو و تعویض کودکان تعبیه شود.خبر و عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0