امروز : چهارشنبه 8 بهمن 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
18 مهر 1395

کمیته بهداشت محیط بیمارستان ضیائیان پیرامون مدیریت پسماندها تشکیل جلسه داد

كميته بهداشت محيط در راستای دستورالعمل‌های بهداشت محیط در اعتباربخشی نسل سوم  به منظور نظارت بر نحوه جداسازی و دفع بهداشتی زباله‌ها، آموزش بهداشت به کارکنان و سایر موضوعات مربوطه به‌صورت ماهانه در مرکز آموزشی درمانی ضیائیان برگزار می‌شود.در ابتدا جلسه، معصومه موسوی دببر کمیته، گزارشی از سنجه های جديد اعتباربخشي درحیطه های مدیریت پسماند،مدیریت خدمات رختشویخانه و بهداشت محیط، برگزاری دوره های آموزشی درزمینه مدیریت پسماند ویژه کارکنان خدمات، گزارشاتی در زمینه سم پاشی و طعمه گذاری، اقدامات اصلاحی بخشها و رفع آنها و سایر موضوعات مرتبط مطرح شد. در ادامه هریک از حاضرین در جلسه، نظرات و پیشنهادهای کارشناسی خود را درخصوص موارد مطروحه  بیان و سپس با موافقت حاضرین  موضوعات مطروحه به رای گذاشته و به تصویب رسید.این جلسه با حضور دكتر سيامند انوري مدير، حسین دره چی معاون مدیر، محمد زارعی مسئول خدمات، رقيه عايدي مدیر پرستاری، سارا صالحی مسئول بهبود کیفیت، معصومه موسوی دبیر کمیته و سایر حاضرین در تاریخ 14مهر 95  در سالن اجتماعات بیمارستان ضیائیان برگزار شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0