امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
20 آبان 1395

کميته بهبود کيفيت بیمارستان فارابی برگزار شد

گالری عکس به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کمیته بهبود کیفیت این بیمارستان روز چهار شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵در سالن شورای بیمارستان تشکیل جلسه داد. در این جلسه ابتدا نامه های ارسالی از معاونت درمان دانشگاه در خصوص صورت جلسه ستاد اجرائی طرح تحول سلامت، ممنوعیت تماس مستقیم مراکز بهداشتی – درمانی با ستاد وزارت بهداشت، گزارش بازدید کارشناسان معاونت درمان در مرداد و شهریور ۱۳۹۵قرائت گردید و موارد اشاره شده در بازدیدها مورد بحث اعضا قرار گرفت.سپس شریفی مسئول واحد بهبود کیفیت بیمارستان گزارش میزان پیشرفت برنامه عملیاتی بیمارستان در نیمه اول سال ۹۵ را ارائه و رئوس برنامه های بهبود کیفیت که درصد پیشرفتشان مطابق با برنامه نبود را قرائت کرد.مقرر شد صاحبان هریک از این فرآیند ها دلایل عدم پیشرفت را گزارش و پیگیری نمایند.خبر و عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0