امروز : شنبه 12 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
13 آذر 1395

کمیته ایمنی مادر و نوزاد، ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر بهارلو برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، پس از پیگیری مصوبات جلسه قبل، تهیه دستگاه NST در درمانگاه و واختصاص اتاق NST مطرح شد.سپس در خصوص تعیین راهکار مناسب جهت انجام سونوگرافی بیوفیزیکال اورژانسی(تعداد زیاد ارجاع بارداران ترم از مراکز بهداشتی و تاخیر در انجام سونوگرافی های اورژانس)، تسریع در راه اندازی بخش Post Partum ، مکان صدور گواهی ولادت و تجهیزات آن، احراز هویت بارداران در واحد پذیرش و ثبت شماره سریال گواهی ولادت در HIS صحبت شد.نیاز به تامین و تکمیل کارکنان بخش زایمان برای اجرای LDR (پرستار، خدمات و کمک بهیار)و شیفت عصر و شب بخش نوزادان، خریداری تجهیزات بخش نوزادان (انکوباتور و دستگاه فتوتراپی) از دیگر موارد مطرح شده در این کمیته بود.در ادامه کمیته، طرح موضوع زایمان بی درد مطرح شد.در پایان جلسه، موضوعات مرتبط با احیاء نوزادان،  پذیرش نوزاد نیازمند NICU و ...  بحث و اقدامات مربوطه مصوب شد.کمیته ایمنی مادر و نوزاد، ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر با حضور دکتر موسوی موحد، رئیس، معصومی، مدیر، دکتر موحدی، رئیس گروه زنان، دکتر قربانی، متخصص نوزادان، قاضی، مترون، سهل‌آبادی، سرپرستار بخش لیبر، جوهری، سرپرستار بخش جراحی زنان، هاشمی، سرپرستار بخش نوزادان، رحیمی، مامای مسئول شیردهی و حمیدی، کارشناس بهبود کیفیت روز ‌شنبه 13آذرماه سال جاری در دفتر ریاست بیمارستان برگزار شد.    


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0