امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
9 بهمن 1395

کمیته اورژانس بیمارستان فارابی برگزار شد

گالری عکسبه گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کمیته اورژانس( تریاژ و تعیین تکلیف) بیمارستان فارابی روز شنبه ۹بهمن ۱۳۹۵ با حضور دکتر سیدعلی طباطبایی، رییس بخش اورژانس، در سالن شورای این مرکز تشکیل شد.در این جلسه شاخص های بخش اورژانس شامل: درصد ترخیص با رضایت شخصی، درصد ارجاع از سایر مراکز، درصد اعزام به سایر مراکز، متوسط زمان دسترسی به اولین خدمت بالینی و پرستاری ، متوسط زمان انجام مشاوره های داخل و خارج بیمارستان توسط شریفی، مسئول دفتر بهبود کیفیت بیمارستان ارائه و تحلیل شد. شریفی در بخشی از سخنانش تاکید کرد: ارزشیابی اعتبار بخشی امسال به صورت کیفی انجام شده و لازم است مسئولین و کارشناسان واحد ها از شاخص های مرتبط با هر بخش اطلاع داشته و دلایل و عوامل موثر بر آن ها را بدانند.در ادامه گزارش" پایش میزان پیشرفت برنامه های بهبود کیفیت بخش اورژانس" و گزارش " تحلیل خود ارزیابی بخش اورژانس بر اساس سنجه های جدید اعتبار بخشی" ارائه و موارد عدم انطباق مورد بحث قرار گرفت. همچنین در مورد اقدامات لازم برای اصلاح آن تصمیم گیری شد. خبرو عکس: امیدوار 


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0