امروز : چهارشنبه 18 تیر 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
21 آذر 1395

كميته اورژانس بيمارستان بهارلو برگزار شد

به گزارش روابط عمومي بيمارستان بهارلو، كميته اورژانس، ترياژ و تعيين تكليف بيمارستان بهارلو روز شنبه 20 آذرماه سال 95 در دفتر رياست بيمارستان تشكيل شد.در این کمیته، ابتدا مصوبات جلسه قبل پیگیری شد، سپس تصویب فهرست خدمات موردنیاز شبانه‌روزی واحدهای پاراکلینیک تهیه‌شده مطابق با سنجه اعتباربخشی، ارائه فرم تهیه‌شده DKA جهت تائید و استفاده از آن، افزایش تعداد مراجعین به اتاق معاینه اورژانس و ازدحام بیماران بخصوص در نوبت شب، حضور به‌موقع متخصصین برای انجام مشاوره و ویزیت در اورژانس، نیاز به اتاق ایزوله در بخش‌های بستری در کمیته اورژانس مطرح و اقدامات لازم مصوب شد.كميته اورژانس، ترياژ و تعيين تكليف بيمارستان بهارلو با حضور دكتر موسوي موحد، رئيس، معصومي، مدير، دکتر عارفی، معاون آموزشی، دکتر عبدوس، مشاور درمان، دکتر بهنوش، مسئول فنی بیمارستان، دكتر جلالي، مسئول بخش اورژانس و پزشك Bed manager، دکتر عزیزی متخصصین طب اورژانس، کاکاوند و رضایی سوپروایزرین دفتر پرستاری، فرجي، سرپرستار اورژانس مسمومين و دبير جلسه، موسوی، سرپرستار اورژانس، احسانی، مسئول پذیرش، پناهی، مسئول واحد ترخیص، روشن، مسئول حفاظت فیزیکی، نجاری، کارشناس بهبود کیفیت، آقایی، مدیر آزمایشگاه، دکتر فروغی، متخصص رادیولوژی و نصیری، کارشناس رادیولوژی روز شنبه 20 آذرماه سال 95 در دفتر رياست بيمارستان تشكيل شد.  


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0