22 مهر 1395

کمیته آموزش در بیمارستان بهارلو برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، کمیته آموزش بیمارستان بهارلو با حضور معاون آموزشی، مدیر آموزش، مسئول دفتر EDO، اعضای هیئت علمی گروه های زنان و زایمان، طب کار، ارتوپدی، نفرولوژی، روماتولوژی، روانپزشکی، طب کار، طب فیزیکی و توانبخشی، اطفال، پزشکی اجتماعی، طب خواب، سوپروایزر آموزشی و کارشناس آموزش روز دوشنبه 19 مهر 95 در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار شد.این نشست در راستای هماهنگی معاونت آموزشی و اساتید بیمارستان در خصوص بازدید روز 28/7/95، جلسه‌ای بین معاون آموزشی و اعضای هیئت‌علمی بیمارستان با محوریت فعالیت‌های آموزشی تشکیل شد. ابتدای کمیته، دکتر محمد عارفی، معاون آموزشی بیمارستان گزارشی اجمالی در خصوص شرح وظایف کارشناسان آموزش، دفتر EDO و نیز گزارشی در خصوص فعالیت‌های انجام‌شده و تعداد اعضای هیئت‌علمی ارائه داد.همچنین برنامه آموزشی فراگیران در سطوح مختلف را توضیح داد.سپس در خصوص راه‌اندازی واحد پژوهش و همچنین فعال‌تر شدن اعضای هیئت‌علمی در همه زمینه‌ها صحبت کرد.بعدازآن مدرسین راهکارهایی در خصوص رفع برخی مشکلات پیشنهاد دادند.در پایان در خصوص برنامه بازدید آموزشی بیمارستان بحث و تبادل‌نظر شد و برنامه پیشنهادی جهت ارائه به دفتر ریاست بیمارستان تدوین شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0