12 آبان 1395

کمیته اقتصاد درمان،دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان ضیاییان برگزارشد

کمیته اقتصاد درمان،دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان ضیائیان جهت بررسی خطاهای دارویی، طرح موارد مربوط به سنجه های اعتبار بخشی، بازنگری فارماکوپه دارو،گزارش دهی عوارض دارویی(ADR ( و سایر موضوعات مرتبط تشکیل جلسه داد.دراین جلسه دکتر خان محمدی، دبیر علمی کمیته، گزارشی از بازدید معاونت دارو و غذا دانشگاه ازداروخانه و بخش ها را ارایه کرد و سپس درخصوص میزان مصرف لوازم مصرفی فیلدهای لاپاراسکوپی و ارتوپدی و داروهای گران قیمت در چند ماهه اخیر، بررسی خطاهای دارویی، طرح موارد مربوط به سنجه های اعتبار بخشی، بازنگری فارماکوپه دارو،گزارش دهی عوارض دارویی(ADR (،گزارش یارانه سلامت به کلیه روسای گروه ها، تهیه لیست داروهای حیاتی، تهیه لیست تجهیزات ضروری و نحوه جایگزینی و سایر موضوعات مرتبط بحث و تبادل نظر کارشناسی انجام شد.این جلسه با حضور دکتر انوری مدیربیمارستان، دکتر زهرا ابراهیمی متخصص زنان و زایمان، دکتر خان محمدی مدیر اجرایی داروخانه و دبیر علمی کمیته، دکتر رمضانی مسئول فنی داروخانه، حسین دره چی معاون مدیر، عابدی مدیر پرستاری، صالحی مسئول بهبود کیفیت و سایر اعضای حاضر درتاریخ 10آبان 95 درسالن اجتماعات بیمارستان ضیائیان تشکیل شد.                                                                             


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0