امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
16 شهریور 1401

جلسه کمیته منتخب ارتقاء دانشکده پزشکی برگزار شد

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
با بررسی سه پرونده ارتقاء، جلسه کمیته منتخب ارتقاء دانشکده پزشکی در سالن شورا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، این جلسه صبح روز چهارشنبه 16 شهریور با حضور دکتر بیگ محمدی رئیس دانشکده پزشکی، دکتر علی حسین ثابت معاون امور هیات علمی در سالن شورا و با حضور اعضای کمیته منتخب تشکیل شد.
طی جلسه پرونده ارتقاء به مرتبه دانشیاری دکتر رضا عرفانیان عظیم زاده خسروی گروه آموزشی گوش و حلق و بینی، دکتر فاطمه کیخا از گروه آموزشی بیماری های بیماری های زنان و زایمان و پرونده ارتقاء دکتر سیده الهام شرفی گروه آموزشی روانپزشکی مورد بررسی قرار گرفت.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0