28 شهریور 1395

کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای در بیمارستان ضیائیان برگزار شد

درابتدا جلسه گزارشی از پی گیری مصوبات جلسه گذشته با حضور اعضای حاضر به شرح ذیل ارایه  و سپس هریک از مسئولین ذیربط  نظرات کارشناسی خود را بیان داشتند. بخشنامه دستور ترخیص بیمار در روز ترخیص، بازنگری خط مشی تلفن همراه به تفکیک بیمار، همراه بیمار و پرسنل از جمله موضوعاتی بود که دراین جلسه مطرح شد. درادامه جلسه رسیدگی به گزارش واقعه ی از بخش دیالیز به بیمار بستری در این بخش مطرح و سپس دکتر جودکی  دکتری اخلاق پزشکی و عضو مهمان کمیته اخلاق پزشکی ورفتار حرفه ای با اشاره به ماده 295 قانون مجازات اسلامی، در رابطه با ترک فعل  مقرر داشته است: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که پزشک یا پرستار، وظیفه قانونی خود را ترک کند.» لذا علاوه برموضوع غیراخلاقی این عمل، از نظر قانونی نیز جرم محسوب می شود.مصوب شد به متخصص بیهوشی تذکر داده شود. جلسه کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای بیمارستان ضیائیان با حضور دکتر علی‌اشرف اقبالی مشاور ریاست، دکتر کبری جودکی دکتری اخلا ق پزشکی، دکتر گیتی فلوشيپ پريناتولوژي و متخصص زنان، زايمان و  نازايي، دکتر زهرا ابراهیمی متخصص زنان و زایمان، رقیه عابدی مدیر پرستاری و سایر اعضای حاضر در تاریخ 27شهریور درسالن اجتماعات اداری بیمارستان ضیائیان برگزارشد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0