12 آبان 1395

کلاس آموزشی اصول برقراری ارتباط و آموزش به بیمار در بیمارستان ضیائیان برگزار شد

ه گزارش سوپروایرز آموزش سلامت بیمارستان ضیاییان، با توجه به اینکه پرستاران مدت زمان زیادی را با بیمار سپری می‌کنند، مکرراً نیازمند به برقراری ارتباط با بیمار می‌شوند، با این حال، بسیاری از پرستاران به دلیل برخی موانع این مهارت‌ها را در بالین و در تعامل با بیماران استفاده نمی‌کنند. کلاس آموزشی اصول برقراری ارتباط و آموزش به بیمار باهدف حفظ ارتقاء سلامتی و پیشگیری از بیماری، بازگشت به سلامتی و سازگاری با اختلال در عملکرد با حضور پرستاران درتاریخ 9 آبان 95 در سالن آمفی تئاتر بیمارستان ضیائیان برگزارشد.لیلا مومنی مدرس این دوره در باره تعریف و تاریخچه آموزش به بیمار،ضرورت فواید آموزش به بیمار، نقش و جایگاه پرستار در آموزش، روش و رسانه های آموزشی،ثبت و ارزشیابی آموزش به بیمار، ملاحظه احترام به بیمار، احترام به فرهنگ ها و سنت ها،ارتباط کلامی و غیر کلامی وسایر موضوعات مرتبط سخنرانی کرد.  


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0