امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
29 آبان 1395

کار گروه آموزش سلامت به مددجو دربیمارستان ضیائیان

گالری عکسجلسه کار گروه  آموزش سلامت به مددجو در خصوص نسل سوم اعتبار بخشی آموزشی با محوریت ارتقاء کیفیت آموزش سلامت به مددجو با حضور  اعضای کمیته و سرپرستاران بخش های بستری در روز چهارشنبه،26 آبان 95 در سالن اجتماعات بیمارستان تشکیل شد.لیلا مومنی، سوپروایزر آموزش سلامت بیمارستان ضیائیان، ضمن گزارشی از انجام مصوبات جلسه گذشته درخصوص ابلاغ اعضای کارگروه درون بخشی و بیمارستانی با شرح وظایف مشخص، تعیین زمان تشکیل کارگروه بیمارستان بصورت فصلی و درون بخشی هردو ماه یکبار، تدوین برنامه بهبود بخش اورژانس، گزارش ارایه کیفیت رضایتمندی آموزش به بیمار در فصل تابستان و سایر موضوعات مرتبط بحث و تبادل نظر کارشناسی انجام شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0