28 شهریور 1395

کارگروه بانوان بیمارستان فارابی تشکیل شد

گالری عکس به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی کمیته بانوان این مرکز روز یکشنبه 28 شهریور 1395 با حضور دکتر صنعتکار قائم مقام رییس بیمارستان تشکیل شد. پیگیری مصوبات قبلی، برنامه ریزی در مورد هفته سلامت بانوان، نحوه غربالگری اسکلتی - عضلانی کارکنان و  برنامه ریزی روزجهانی بینائی از مهمترین برنامه های مطرح شده در این جلسه بود و مقرر شد:در مورد اندازه گیری ویتامینD3 کارکنان بررسی های لازم صورت گیرد.در مورد اجرای برنامه مشترک با شهرداری منطقه 11 در روز جهانی بینایی هماهنگی لازم صورت گیرد. برنامه ریزی لازم جهت برگزاری اردوی پارک بانوان در روز 8 مهر صورت گیرد.برنامه ریزی لازم برای برگزاری کارگاه ارتباط موثر در هفته سلامت بانوان صورت گیرد.خبرو عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0