امروز : سه شنبه 8 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
8 دی 1395

کارگروه بانوان بیمارستان فارابی برگزار شد

گالری عکسبه گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کارگروه بانوان این مرکز روز چهار شنبه ۸دی ماه ۱۳۹۵ در سالن شورای بیمارستان برگزار شد. اعضای این کارگروه ضمن پیگیری مصوبات جلسه قبل موارد زیر را تصویب کردند:انجام غربالگری سطح ویتامین D کارکنان مجددا پیگیری شود.در مورد بهسازی سالن ورزشی بیمارستان اقدام لازم صورت گیرد.هماهنگی لازم برای بازدید گروهی بانوان از یکی از موزه های تهران به عمل آید.خبرو عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0