30 آذر 1395

کارگاه TBL با 3 امتیاز بازآموزی در بیمارستان بهارلو برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، کارگاه یادگیری مبتنی بر تیم (TBL) باهدف توانمندسازی اعضای هیئت‌علمی در حیطه روش‌های نوین آموزش روز دوشنبه 29 آذرماه 95 در سالن کنفرانس بیمارستان بهارلو برگزار شد.این کارگاه با سخنرانی دکتر علیزاده ،متخصص عفونی و مسئول فنی بیمارستان و دکتر حسن زاده، معاون آموزشی پردیس بین الملل برگزار شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0