امروز : چهارشنبه 2 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
26 دی 1397

در ادامه کارگاه های یک روزه "طراحی و تحلیل آزمون چند گزینه ای" ویژه اساتید دانشکده پزشکی سومین کارگاه ویژه اعضای هیات علمی گروه آموزشی زنان برگزار شد.

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
​به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده "کارگاه یک روزه طراحی و تحلیل آزمون چند گزینه ای" ویژه اعضای هیات علمی گروه آموزشی زنان دانشکده با هدف آشنایی اعضای هیات علمی با اصول آزمون سازی و تحلیل آزمون به گونه ای که در بتوانند در محیط کار از آن استفاده کنند برگزار کرد.
در ابتدای جلسه دکتر مرتاض هجری عضو هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و گروه آموزش پزشکی که مدرس این کارگاه بودند با اشاره به این موضوع که آزمون های چندگزینه ای از جمله متداول ترین انواع ابزارهای ارزیابی مورد استفاده هستند کفت:  به همین دلیل طراحی سوالات با کیفیت و عاری از خطاهای ساختاری(  item writing flaws) و با تاکسونومی مطلوب اهمیت زیادی دارد. درکنار بررسی کیفی سوالات چند گزینه ای که قبل از آزمون انجام می شود، بعد از اجرای آزمون تحلیل کمی سوالات با هدف بررسی روایی، پایایی و ضریب های دشواری و تمیز، اطلاعات مفیدی در خصوص امتحان در اختیار طراحان سوال می گذارد.
همچنین ایشان بیان کرد در پایان این کارگاه انتظار می رود شرکت کنندگان بتوانند موارد ذیل را به کار گیرند:
  1. برای یک هدف آموزشی، سوال چند گزینه ای با کیفیت طرح نمایند.
  2. خطاهای ساختاری یک سوال چند گزینه ای را تشخیص دهد و تحصیح نمایند.
  3. راه کاری برای ارتقا سطح شناختی (تاکسونومی ) یک سوال پیشنهاد دهند.
  4. ضرایب تمیز و دشواری سوال را تفسیر کنند.   
این کارگاه با حضور مدیر گروه و اعضای هیات علمی گروه زنان ساعت 8 صبح آغاز و در تا ساعت 12 ادامه یافت.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0