امروز : چهارشنبه 1 شهریور 1 Rss | صفحه اصلی دانشکده
23 خرداد 1398

پنجمین کارگاه دفتر راهنمای تحصیلی با موضوع «چهارچوب های حرفه ای در رابطه مشاوره ای با دانشجویان» برگزار شد

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
پنجمین کارگاه دفتر راهنمای تحصیلی ویژه اساتید مشاور گروه های علوم پایه دانشکده پزشکی با موضوع «چهارچوب های حرفه ای در رابطه مشاوره ای با دانشجویان» بعدازظهر چهارشنبه 22 خرداد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، این کارگاه که با تدریس دکتر مهدیه معین الغربائی عضو هیات علمی گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی  و با حضور اساتید مشاور گروه های علوم پایه در سالن شورای دانشکده پزشکی تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه دکتر نبوی زاده در گزارشی کوتاه از عملکرد کمیته های دفتر راهنمای تحصیلی دانشکده پزشکی گفت: در کمیته روانشناختی چهار کارگاه با موضوعات مختلف از سال پیش برگزار شد که آخرین کارگاه در اردیبهشت ماه 98 با حضور دکتر حامدی و با موضوع مدیریت روابط عاطفی برگزار شد.

در کمیته آموزشی جلسه ای با هدف آشنایی با آخرین تغییرات آیین نامه های آموزشی روز 31 اردیبهشت با حضور دکتر عکاظی معاون آموزشی دانشکده ویژه اساتید مشاور برگزار شد.

در کمیته پژوهشی ارتباط خوبی با مراکز تحقیقاتی برقرار شده و در حال لینک گرفتن هستیم. در کمیته فرهنگی نیز جلسات متعددی برگزار شده که تصمیماتی نیز اتخاذ شده و بیشتر به دنبال تامین خوابگاه برای دانشجویان متاهل هستیم که رایزنی ها با مسئولین دانشگاه و تعدادی از خیرین نیز صورت گرفته است.

در ادامه دکتر  مهدیه معین الغربائی عضو هیات علمی گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی با بیان این که اولین پناه و مرجع دانشجویان در مواجهه با برخی مشکلات اساتید بویژه اساتید مشاور هستند  به موضوع «چهارچوب های حرفه ای در رابطه مشاوره ای با دانشجویان» پرداخت.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0