امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
17 دی 1395

کارگاه مقاله نویسی پیشرفته در محل دانشکده پزشکی برگزار گردید

کارگاه مقاله نویسی پیشرفته روز پنجشنبه 16/10/1395از ساعت 30/7 لغایت 11 در سالن شورای دانشکده پزشکی با حضور اساتید و دانشجویان دانشکده به تدریس استاد دکتر شاهین آخوندزاده معاون پژوهشی دانشکده برگزار گردید. استاد با مرور مطالب کارگاه قبلی به معرفی اجزای اصلی مقالات علمی پرداختند. اولین جزء هر مقاله علمی عنوان است که بایستی عنوان منعکس کننده موضوع،محتوا و حتی جامعه پژوهشی باشد. عناوین بایستی تا حد امکان کوتاه بوده و به صورت سوالی نوشته نشود. پژوهشگر در مقدمه و بیان مسئله به نوعی بایستی با ترسیم پازل حوزه موضوعی جای خالی پازل را که قرار است کار وی آن را تکمیل نماید، مشخص نماید. روش تحقیق و شیوه آماری استفاده شده در پژوهش اهمیت زیادی دارد بطوری که اشتباه در این قسمت باعث رد سریع مقالات خواهد شد. به توصیه استاد بایستی از تفسیر در بخش نتایج پژوهش خود داری نموده و صرفا در بخش بحث از تفسیر آن هم بر اساس نتایج و یافته های پژوهش خود استفاده نماییم. در بخش بحث که از بخشهای بسیار مهم پژوهش است که نیاز به دانش انگلیسی خیلی خوبی دارد. و استفاده از هر نوع کپی برداری از آثار سایر پژهشگران برای استفاده در این قسمت؛ مقاله را در معرض اتهام سرقت علمی قرار می دهد. استفاده از پیشینه و آثار دیگران در این قسمت زمانی موجه است که با نتایج پژوهش ما مورد مقایسه قرار گیرد. توصیه می شود مراقب باشیم که قسمت بحث هم وزن مطالعه خودمان باشد. اگر از جایی انتفاعی گرنت یا بودجه ای برای انجام مطالعه دریافت کرده باشیم حتما بایستی در انتها تحت عنوان تضاد منافع(conflict of interest) ذکر نماییم بخش منابع مقالات یکی از مهم ترین قسمت های مقالات برای داوران می باشد. و اصولا منبعی را می توانیم در لیست منابع ذکر نماییم که متن کامل را خوانده باشیم. قسمت محدودی از منابع را می توانیم غیر انگلیسی زبان انتخاب نماییم. هر مجله شیوه رفرنس نویسی خاص خود را دارد. از توصیه های استاد به پژوهشگران نداشتن نگرانی از بازفرستادن مقالات از طرف سردبیر جهت رفع اشکالات وارده توسط داروان بود. پاسخ دادن سریع و محترمانه به ایرادات مطرح شده از نکات دیگری بودند که در این جلسه به حضار یاد آوری شدند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0