امروز : چهارشنبه 8 بهمن 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
6 مهر 1395

كارگاه توجيهي يادگيري مبتني بر تيم

كارگاه آشنايي دانشجويان جديدالورد با روش يادگيري مبتني بر تيم، روز سه شنبه و چهارشنبه مورخ 6 و 7 مهرماه 1395 از ساعت 10 تا 12 در تالار آناتومي برگزار گرديد. مدرسين اين كارگاه جناب آقاي دكتر حسن زاده (استاد گروه آناتومي) و سركار خانم مريم عليزاده (دانشجوي دكتراي آموزش پزشكي) بودند. در ابتدا ارائه كوتاهي در مورد اهميت، چرايي و مراحل يادگيري مبتني بر تيم انجام شد. سپس دانشجويان به صورت عملي به تمرين روش يادگيري مبتني بر تيم در تيم هاي خود پرداختند.   


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0