امروز : پنجشنبه 9 بهمن 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
14 بهمن 1395

کارگاه آموزشی هم اندیشی مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان فارابی برگزار شد

گالری عکسواحد مدیریت خطر، حوادث و بلایای بیمارستان فارابی ، با هدف ارتقای عملکرد مدیران کشیک ، سوپروایزران، سرپرستاران و مسئولین واحد ها در زمینه مدیریت خطر و حوادث بیمارستانی کارگاه آموزشی  را روز سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ در سالن آمفی تئاتر بیمارستان فارابی برگزار کرد.چمانی، دبیر کمیته مدیریت خطر بیمارستان فارابی در ابتدای کارگاه با گرامیداشت  خاطره شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو، هماهنگی در مدیریت صحنه حادثه را مهمترین اصل در کاهش تلفات و آسیب ها در حوادث و بلایا دانست و به تعدادی از حوادث و سوانح سال های اخیر اشاره کرد. وی در ادامه به ذکر موقعیت منطقه ۱۱ و اهمیت آن پرداخت و گفت:  وجود مراکز مهم سیاسی، تجاری و نظامی  در محدوده منطقه ۱۱ و بافت متراکم آن اهمیت این منطقه را دوچندان می سازد. چمانی فرونشست زمین و حریق را مهمترین مخاطرات پیش روی دانست .وی در ادامه چارت سانحه  و چارت سازمانی تیم مدیریت حادثه بیمارستان فارابی را نمایش داد و به شرح وظایف هریک از گروه های ذیربط در چارت پرداخت وگفت: مدیران کشیک در گروه فرماندهی قرار دارند بنابر این باید بیشترین تمرکز بر ارتقای دانش و عملکرد آنان صورت گیرد. شرح وظایف فرماندهی حادثه، اعتبار بخشی و مدیریت بحران در سه بخش عملکردی، سازه ای و غیر سازه ای، مراحل پیشگیری و کنترل آتش سوزی ، اصول  نگهداری ساختمان فرآیند گزارش دهی حوادث و موقعیت های خطر آفرین، لزوم تکمیل لیست حوادث و موقعیت های خطر آفرین، ۱۵ مورد کارکرد های مدیریت عملیات و سوانح، ۲۷ مورد فعالیت های تخصصی مدیریت بحران بیمارستان و روش های اتباطی در بحران از دیگر مطالبی بود که در این کارگاه مرور شد.در ادامه نحوه استفاده از کپسول های آتش نشانی و باز و بسته کردن شلنگ آتش نشانی  توسط مهندس عسگری، آموزش داده شد و توسط شرکت کنندگان تمرین شد. در پایان جلسه شرکت کنندگان در به چند گروه تقسیم شدند و اقدامات خود را در یک سناریوی فرضی حادثه بر اساس  ۱۵ مورد کارکرد های مدیرتی عملیات و سوانح، ۲۷ مورد فعالیت های تخصصی مدیریت بحران بیمارستان  اولویت بندی نموده و ارائه دادند. 


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0