امروز : سه شنبه 30 دی 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
26 آبان 1395

کارگاه آموزشی راه های مبارزه با افسردگی

گالری عکسکارگاه آموزشی راه های مبارزه با افسردگی با سخنرانی دکتر محمد جعفر غفرانی،استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم قرآنی با حضور جمعی از سوپروایزرین، پرستاران و کارکنان اداری در 24آبان درسالن آمفی تئاتر  بیمارستان ضیائیان برگزار شد.دکتر غفرانی در شروع کارگاه عوامل افسردگی را غافل بودن انسان از خود دانست و به 7 خصوصیات انسان که از خود غافل است، اشاره کرد.استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم قرآنی، انسان غافل و افسرده را انسانی دانست که تمام خصوصیات کم بینی و خود بزرگ بینی و احساس حقارت و غرور و ...را با هم داراست و چنین انسانی فاقد تعادل عقلانی هست. وی با بیان اینکه  عامل حرکت انگیزه است،درتعریف انگیزه گفت: انگیزه یک باور ذهنی یا عقلی است که شوقی در درون فرد ایجاد و او را به انجام یا ترک عملی وا می دارد و انسان های فاقد انگیزه انسان هایی هستند که طبق آداب و رسوم و عادت و حرف دیگران و ... عمل کرده و زندگی دیگران در زندگی خود پیاده و کپی می نمایند و چنین انسان هایی، افسرده بوده و در زندگی دائم در تلاطم هستند.دکتر غفرانی، افراد را بر اساس طرز نگاه آن ها به گذشته حال و آینده به دو گروه تقسیم کرد و افزود: گروه اول: افرادی هستند که که با نگاه به گذشته، از حال خود غافل و ناراضیند و تصورشان ار آینده جز احتمال و آرزو نیست. گروه دوم را افرادی دانست که با نگاه به آینده  از حال خود بهتر از گذشته سود می برند و به لذت و عزت و سعادت ابدی در آخرت امید دارند  و انسان های گروه دوم را انسان های شاد و انسان های گروه اول را افسرده دانست.وی درپایان: افسردگی و شادمانی انسان ها در طرز نگاه آن ها به زندگی است و انگیزه و اراده  دو عامل حرکت و شادی دانست و انسان های عاقل که بر نفس خویش غلبه دارند،انسانی های با نشاط و شاد معرفی کرد. 


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0