7 مهر 1395

کارگاه از مرگ مغزی تا اهدای عضو در بیمارستان بهارلو برگزار ‌شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، کارگاه از مرگ مغزی تا اهدای عضو روز سه‌شنبه ششم مهر ماه 95 در آمفی‌تئاتر بیمارستان بهارلو برگزار شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0