امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
26 آبان 1395

کارکنان برتر بیمارستان ضیائیان در روز ملی کیفیت معرفی شدند

سارا صالحی، مسئول بهبود کیفیت بیمارستان ضیائیان، هدف از برگزاری همایش روز ملی کیفیت را ترویج فرهنگ کارتیمی، معرفی نسل سوم استانداردهای اعتباربخشی، استمرار حمایت روسا و مدیران ارشد و یادبودی از تلاش های 5 ساله مدیران، کارکنان این بیمارستان  و سخنان و جملات کوتاه جمعی از نمایندگان گروه های پاراکلینیک، پرستاران، کارکنان خدماتی، واحدهای اداری عنوان کرد.تشویق از جانب ارباب رجوعسمیه فکری، نیوشا زندی، صغری گلریز، طاهره سعیدیان، زهرا اخلاقی، سپیده ابراهیمی، سهیلا اصولی، کبری اکبر نژاد، انسیه کریمی، سیده حنیفه فلاح، حمیده فرزاد، هانیه عقربی، منیژه آقاجان اشکوری، طاهره سعیدیان، محمد قبادی، مریم احمدی، فاطمه احمدی، طیبه خلیلی، محدثه شربتی، معصومه کیهانی، زهرا نیکپور، محسن آشوری، سحر نظری، حسن محرم نژاد، زهره نوروزی، ندا محمدی، ام البنی معظمی، مریم یوسفی، آمنه محمودی، نسرین دادپور، سمیرا امیرزاده، سمیه علیزاده، صفیه افضلی، سهیلا غلامشاهی، طاهره سلیمانی، الهام آقا علی، نادیا شادکامتشویق از جهت آموزش به بیمارالهام آقاعلی، علی سیف آبادی، سمیه نوری، محسن سلیمانی پور، پروانه خوشدل، انسیه کریمی، زهرا سادات میراحمدیتشویق از جهت همکاری در درمان بیمارفریبا سلطانیان، مجتبی زروش، فریبا نقی پور، شهره زارع باشی، مهدیه میرهاشمی، فریبا محمدیاریتشویق از جهت معرفی خود به بیمارفاطمه رضایی


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0