3 آذر 1395

ژورنال کلاب درمان هایپوگلایسمی در بیمارستان بهارلو برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، ژورنال کلاب درمان هایپوگلایسمی ، روز چهارشنبه سوم آذر ماه سالجاری توسط گروه داخلی در سالن کنفرانس بیمارستان بهارلو برگزار شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0