10 مهر 1395

ژورنال کلاب درمان سیروز در بیمارستان بهارلو برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، ژورنال کلاب درمان سیروز، روز چهارشنبه 7 مهرماه سال 95، توسط دکتر پورآدینه در سالن کنفرانس بیمارستان بهارلو برگزار شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0