13 آبان 1395

ژورنال کلاب آسیب حاد کلیه در بیمارستان بهارلو برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، ژورنال کلاب آسیب حاد کلیه ، روز چهارشنبه 12 آبان ماه 95، توسط گروه داخلی در سالن کنفرانس بیمارستان بهارلو برگزار شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0