امروز : چهارشنبه 8 بهمن 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
6 آذر 1395

چهارمین کارگاه احيای قلبی-ريوی ويژه کارکنان پرستاری در بیمارستان فارابی برگزار شد

گالری عکسبه گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، این کارگاه روز پنجشنبه ۴آذر ۱۳۹۵ توسط آموزش ضمن خدمت  دفتر پرستاری  برگزار شد. در این کارگاه دکتر مهرداد شروقی، هیئت علمی گروه بیهوشی، مهناز قاسمی پور و محمد اینانلو از گروه بیهوشی؛ معصومه پاسیار و فرزانه قادری، پرستار بخش ویژه؛ مژگان عالی، سرپرستار تدریس مطالب این کارگاه  را بر عهده داشتند. این کارگاه ها توسط میرزائی سوپروایزر آموزشی بیمارستان برنامه ریزی و نظارت می شود.خبر: امیدوارعکس: قاضی میر سعید 


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0