امروز : چهارشنبه 2 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
5 مرداد 1398

بررسی پیشنویس قانون رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی در جلسه هیات رئیسه دانشکده پزشکی

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
گالری عکس
در جلسه هیات رئیسه دانشکده پزشکی پیشنویس قانون رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، این جلسه با حضور اعضای رئیسه و دکتر علیرضا نمازی مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه و سید قاسم حسینی مدیر اداره حقوقی دانشگاه صبح امروز شنبه 5 مرداد در سالن شورای دانشکده پزشکی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه و پیش از دستور دکتر شهریار نفیسی با اشاره به ایجاد بانک سوالات در سطح وزارت بهداشت، گفت: هفته گذشته جلسه طراحی سوالات آزمون بورد تخصصی برگزار شد که طبق درخواست وزارتخانه و با توجه به نبود بورد متمرکز، اعضا سوالات را طراحی و در اختیار بانک سوالات قرار دادند که در معاونت آموزشی وزارت بهداشت و توسط کارشناس سوالات کارشناسی و انتخاب شوند.
وی افزایش تعداد سوالات طراحی شده را باعث کاهش کیفیت سوالات نسبت به سالهای قبل دانست و ادامه داد: به نظر می رسد ایجاد بانک سوالات باید با دقت نظر بیشتری ایجاد می شد، چرا که انتخاب سوال از بانک، انگیزه اساتید بورد،  را که اعتبار بورد به حضور آنها است را برای طراحی سوالات با کیفیت به چالش می کشد.
در ادامه و پیش از دستور جلسه به راه اندازی شعبه دانشکده پزشکی در کربلا اشاره شد و دکتر نفیسی با تاکید بر ایجاد کوریکولوم منطبق بر استانداردهای آموزشی عراق گفت: قبل از تاسیس دانشکده پزشکی و تربیت دانشجوی پزشکی باید تدوین کوریکولوم بر اساس استانداردها و نیازهای کشور عراق صورت بگیرد تا ما بر اساس آن نیاز ها در مورد فضای فیزیکی، تجهیزات، نسبت استاد به دانشجو ... برنامه ریزی کنیم، از این رو  منتظر هستیم که معاونت بین الملل اطلاعات مربوط به استانداردهای پزشکی عمومی در عراق به همراه کوریکولوم آموزشی چند دانشگاه عراقی را در اختیار ما قرار دهد تا بر اساس آن کوریکولوم خود را تنظیم نماییم.
در ادامه دکتر نیما رضائی به اختتامیه چهارمین مدرسه تابستانی اشاره کرد و اظهار داشت: این دوره از مدرسه تابستانی با 10 دانشجو از کشور اکراین برگزار شد که در پایان دوره همگی از آموزش های ارائه شده رضایت کامل داشتند که نشانگر پتاسیل و ظرفیت بالای اساتید دانشکده پزشکی در آموزش بین الملل است.
معاون بین الملل دانشکده پزشکی در این جلسه پیشنهاد داد: با توجه به مشغله بالای کاری اساتید و اعضای هیات علمی گروه های آموزشی دانشکده پزشکی و با توجه به اهمیت سلامت استادان به گنجینه هایی که جذب دانشگاه شدند، بهتر است محل و فرصت مناسبی برای چکاب کامل اساتید در نظر گرفته و برنامه ریزی شود.
در ادامه این جلسه هیات رئیسه دانشکده پزشکی،پیشنویس قانون رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور توسط دکتر رویا ستارزاده معاون امور هیات علمی و دکتر آرش عکاظی معاون آموزش پزشکی عمومی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از بررسی، جهت ارائه بازخورد به دانشگاه ارائه گردد.
این پیشنویس در چهار فصل تعاریف، تشکیلات و صلاحیت، تخلفات انتظامی، تنبیهات انتظامی آماده شده است در فصل اول این پیشنویس آمده است: هيات های رسیدگی به انتظامی  در دو بخش هیات بدوی و هیات تجدید نظر به تخلفات رسیدگی میکنند که هیات بدوی و تجدید نظر هر کدام جداگانه با سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل تشکیل جلسه می دهند و اعضای این هیات ها به پیشنهاد رئیس دانشگاه انتخاب و با ابلاغ وزیر بهداشت منصوب می شوند. همچنین در این رده کمسیون نظارت بر هیات های انتظامی نیز فعالیت می کند.
در صورت احراز تخلفات مندرج در آیین نامه حکم توسط هیات رسیدگی صادر و اگر قابل تجدید نظر نباشد از زمان صدور قطعی و لازم الاجراست و در صورتی که قابل تجدید نظر باشد فرد خاطی فرصت دارد ادله خود را به هیات تجدید نظر ارائه کند.
طبق آیین نامه ترک خدمت و غیبت غیر موجه به صورت متوالی، افشای سوالات امتحانی، عضویت در فرق ضاله و.... از جمله تخلفاتی محسوب می شوند که منجر به رسیدگی بر اساس قوانین انتظامی است.
طبق پیشنویس این آیین نامه اخطار کتبی، توبیخ کتبی، درج در پرونده، انفصال از خدمت و... از جمله تنبیهات انتظامی است که برای فرد متخلف در نظر گرفته خواهد شد.
در ادامه جلسه هیات رئیسه در خصوص زمان برگزاری جلسه شورای دانشکده پزشکی با حضور مدیران گروه های آموزشی بحث شد که  پیشنهاد شد جلسه شورای دانشکده در دو بخش با حضور مدیران گروه های آموزشی بالینی در تاریخ دوم شهریور و جلسه شورا با حضور مدیران گروه های آموزشی علوم پایه در مهرماه تشکیل شود.
همچنین با توجه به سیاست دانشکده پزشکی مبنی بر تعامل بیشتر با بیمارستان ها پیشنهاد شد که اولین جلسه هیات رئیسه با حضور روسای بخش، مدیران گروه های آموزشی بالینی در بیمارستان امام و مسئولین بیمارستان چهارشنبه 6 شهریور ماه به میزبانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی برگزار شود.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0