4 بهمن 1396

معرفی سامانه های پژوهشی جدید وزارت بهداشت در محل دانشکده پزشکی

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
پانل آموزشی سامانه های پژوهشی وزارت بهداشت در سالن شورای دانشکده پزشکی از ساعت 8 الی 10صبح روز دوشنبه مورخ 2/11/ 96با حضور معاون پژوهشی دانشکده دکتر آخوندزاده،  دکتر کبیری رییس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، سرکار خانم عبدی و خانم دکتر زمانی کارشناسان طرحهای تحقیقاتی دانشکده، کلیه معاونین پژوهشی گروههای بالینی و علوم پایه و نمایندگان معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار گردید.در این جلسه دکتر کبیری در مورد  امکانات و قابلیت های 12 سامانه راه اندازی شده در حوزه   سیستم نظام نوین اطلاعات پژوهشی ایران از جمله سامانه علم سنجی هیات علمی و دانشگاه،سامانه مجلات علوم پزشکی،بانک اطلاعات مقالات پزشکی،سامانه مدیریت انتشارات و کتب،بانک اطلاعات طرحهای تحقیقاتی، سامانه مجلات نامعتبر،کتابخانه ملی دیجبیتال پزشکی، سامانه اخبار پژوهش های سلامت کشور، سامانه پایان نامه های پزشکی به توضیحاتی ارائه دادند که بسیار مورد استقبال اعضای جلسه واقع شد و مقرر گردید معاونین پژوهشی به عنوان نمایندگان هرگروه اطلاعات مربوط به سامانه ها را به دیگر اعضای هیات علمی گروه خود  منتقل نمایند.فایل اطلاعات مربوط به سامانه ها به معاونین پژوهشی ارسال خواهدشد


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0