امروز : چهارشنبه 1 شهریور 1 Rss | صفحه اصلی دانشکده
3 آذر 1398

ثبت نام پست الکترونیکی اختصاصی ویژه دانشجویان پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دانشجویان پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای دریافت پست الکترونیکی TUMS باید نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، تمامی دانشجویان پزشکی عمومی دانشکده پزشکی پزشکی تهران با مراجعه به سامانه 
http://aer.tums.ac.ir/md.aspx، باید  برای ثبت درخواست خود برای دریافت ایمیل دانشجویی با دامنه اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدام کنند.
 توضیح این که دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه نیز می توانند با مراجعه به سامانه فوق نسبت ثبت درخواست دریافت پست الکترونیک اختصاصی دانشگاه اقدام کنند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0