امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
16 شهریور 1401

گروه سلامت الکترونیک دانشکده پزشکی در رشته سلامت از راه دور دانشجو می پذیرد

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 گروه سلامت الکترونیک دانشکده پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد رشته سلامت  از راه دور از میان اعضای هیات علمی دانشجو می پذیرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، با توجه به تصویب برنامه آموزشی و موافقت وزارت بهداشت با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته سلامت از دور،4 دانشجو از بین اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی پذیرش می شود.
 توضیح این که پذیرش با تمرکز بر اعضای محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و از نیمسال اول سال تحصیلی 1401 -1402 خواهد بود.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0