امروز : چهارشنبه 8 بهمن 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
23 آبان 1395

وامهاي پرداختي در مهرماه 1395

درمهرماه سال 1395 با توجه به موجودي صندوق، وامهاي ذيل پرداخت گرديد: وام 90000000ريال -4عدد وام 60000000 ريال -2عدد وام ضروري 10000000ريال -7عدد


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0