امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
28 دی 1395

وامهای پرداختی در دی ماه 1395

دردی‌ماه سال 1395 با توجه به موجودي صندوق، وامهاي ذيل پرداخت گرديد: وام 120000000ريال -1عدد وام 90000000ريال -4عدد وام 60000000 ريال -4عدد وام‌ضروري 10000000ريال -3عدد


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0