امروز : یکشنبه 4 مهر 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده
25 اسفند 1397

ارتقاء ۶ عضو هیئت‌علمی دانشکده پزشکی به مرتبه استادی و ۱۶ عضو به مرتبه دانشیاری

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی بر اساس رأی اعضای هیئت ممیزه دانشگاه،۶ عضو هیئت‌علمی دانشکده پزشکی به مرتبه استادی و ۱۶ عضو به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند. 

ارتقا به مرتبه استادی:
- دکتر علی جعفریان از گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
- کتر معصومه گیتی از گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی
- دکتر امیرهوشنگ بهشت نژاد از گروه بیماری‌های چشم دانشکده پزشکی
- دکتر رامک روحی پور معلایی از گروه بیماری‌های چشم دانشکده پزشکی
- دکتر فردین یوسف شاهی از گروه بیهوشی دانشکده پزشکی
- دکتر غلامرضا پوریعقوب از گروه طب کار دانشکده پزشکی

ارتقا به مرتبه دانشیاری:
- دکتر محمد عفت پناه از گروه روان‌پزشکی دانشکده پزشکی
- دکتر مریم طباطبایی مطلق از گروه روان‌پزشکی دانشکده پزشکی
- دکتر مریم بحرینی از گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی
- دکتر عباس شکوری گرکانی از گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی
- دکتر نوشین شیرزاد از گروه بیماری‌های داخلی دانشکده پزشکی
- دکتر سیدعبدالحسین طباطبایی از گروه بیماری‌های قلب و عروق دانشکده پزشکی
- دکتر غزاله گرایلی از گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی
- دکتر طاهره سوری از گروه بیماری‌های عفونی و گرمسیری دانشکده پزشکی
- دکتر افسانه علی خاصی از گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی
- دکتر طاهره اسماعیل نیا شیروانی از گروه بیماری‌های کودکان دانشکده پزشکی
- دکتر محمد زارعی از گروه بیماری‌های چشم دانشکده پزشکی
- دکتر حامد قاسمی از گروه بیماری‌های چشم دانشکده پزشکی
- دکتر مهران زارعی قنواتی از گروه بیماری‌های چشم دانشکده پزشکی
- دکتر محمد سلیمانی از گروه بیماری‌های چشم دانشکده پزشکی
- دکتر آناهید ملکی از گروه بیهوشی دانشکده پزشکی
- دکتر مریم نسیمی از گروه بیماری‌های پوست دانشکده پزشکیمنبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0