امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
9 مرداد 1401

از اعلام راه اندازی کمیته سوء فتار حرفه ای تا بررسی طرح ساختار گروه های آموزشی علوم پایه در گروه ها در جلسه هیات رئیسه دانشکده پزشکی

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، جلسه هیات رئیسه دانشکده پزشکی صبح روز شنبه 8 مرداد در سالن شورا برگزار شد، در ابتدای جلسه دکتر بیگ محمدی نشست هیات رئیسه با گروه گوش و حلق و بینی و تکمیل فرم خود اظهاری گروه را مثبت ارزیابی کرد و مقرر شد جلسه بعدی با گروه عفونی باشد.

در پیش از دستور دکتر کرامتی گزارشی از جلسه معاونت بین الملل با گروه های علوم پایه ارائه داد و گفت: پیش از این جلسات بین الملل به صورت مشترک با تمام گروه های آموزشی برگزار می شد که برای هماهنگی بیشتر و بهتر، اولین جلسه معاونین به صورت تفکیک شده با گروه های علوم پایه برگزار شد.

دکتر پورحسن از راه اندازی کمیته سوء رفتار حرفه ای خبر داد و گفت: اعضای حقوقی کمیته مشخص هستند و برای آغاز کار باید دو نفر  آشنا و مسلط به اصول سوء رفتار حرفه ای به عنوان عضو حقیقی به کمیته اضافه شوند.

وی در ادامه گزارش کوتاهی از جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه که روز 5 شنبه 6 مرداد برگزار شد ارائه کرد و همچنین از دکتر رضائی معاون پژوهشی دانشکده برای برگزاری دوره مدرسه سخنرانی یوسرن که با حضور 80 دانشجو و اساتید برجسته طی هفته گذشته در بیمارستان مرکز طبی کودکان برگزار شد، قدردانی کرد.
دکتر کاشانی معاون تحصیلات تکمیلی در ادامه جلسه گذشته هیات رئیسه موضوع ساختار گروه های آموزشی علوم پایه را مطرح کرد و گفت: با توجه به اهمیت انطباق نظام اداری، تشکیلاتی دانشگاه با اهداف و وظایف تشکیلاتی وزارت بهداشت و اقدام به منظور تبیین چگونگی تشکیل، توسعه، تسریع در رشد و توسعه و تسهیل فرآیندهای آموزشی به استناد برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور تهیه نظامنامه تشکیلاتی واحدهای آموزشی از جمله طرح ساختار گروه های آموزشی علوم پایه، از ضرورت های غیر قابل اجتناب است.

وی در ادامه ضمن تبیین گروه آموزشی، به شرح وظایف مدیر گروه پرداخت و گفت: حیطه وظایف مدیر گروه از هماهنگی فعالیت های آموزشی و پژوهشی، نظارت بر ارائه دروس، شناسایی توانمندی دانشجویان، بررسی پروپوزال ها و طرح های تحقیقاتی، ارزیابی گروه، برنامه ریزی برای دروس تا اظهار نظر و اصلاح سرفصل دروس گسترده است.
دکتر کاشانی در ادامه نحوه انتخاب مدیر گروه، وظایف معاونین گروه به تفکیک وظایف و انتظارات متقابل دانشکده و گروه را در حوزه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و بین الملل تشریح کرد و مقرر شد طرح ساختار گروه های آموزشی پس از ارائه با حضور گروه های آموزشی علوم پایه، تصویب شود.
در ادامه دکتر احمدی مشاور رئیس دانشکده، موضوع برنامه 4 ساله مدیران گروه ها، بارگذاری برنامه های معاونت ها در سایت دانشکده را مطرح کرد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0