امروز : سه شنبه 8 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
28 آذر 1400

آزمایشگاه جامع علوم پایه دانشکده پزشکی با رویکرد تحقیقاتی تجهیز و راه اندازی می شود

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پزشکی، درابتدای جلسه دکتر بیگ محمدی، با اشاره به جلسه دکتر قناعتی رئیس دانشگاه، با اساتید علوم پایه دانشکده پزشکی که روز چهارشنبه 24 آذر در تالار دارالفنون دانشگاه برگزار شد، گفت: جلسه بسیار خوبی بود اساتید نقطه نظرات خود را بیان کردند و  دکتر آخوندزاده معاون پژوهشی دانشکده گزارشی از وضعیت پژوهشی دانشکده و گروه های علوم پایه ارائه کرد.
 رئیس دانشکده پزشکی از راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه جامع ویژه گروه های علوم پایه خبر داد و گفت: در جلسه روز چهارشنبه نیز دکتر قناعتی با تاکید بر حمایت مادی و معنوی دانشگاه از این موضوع، قول مساعد برای در اختیار گذاشتن 5 میلیارد تومان برای تجهیز آزمایشگاه داده و تاکید کردند: هیچ آزمایشگاهی در دانشگاه حق برون سپاری ندارد مگر اینکه علوم پایه بگوید که من استاد و کادر لازم را ندارم چرا که حتما باید از اساتید علوم پایه در آزمایشگاه ها به کار گرفته شود.