امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
17 مهر 1400

اولین جلسه هیات رئیسه دانشکده پزشکی با ریاست دکتر بیک محمدی رئیس دانشکده پزشکی برگزار شد

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، در ابتدای جلسه دکتر بیک محمدی رئیس دانشکده پزشکی ضمن تبریک آغاز ماه ربیع الاول و اولین جلسه هیات رئیسه در دوره کاری ریاست ایشان، به جلسه هیات رئیسه دانشگاه در خصوص ارائه برنامه 4 ساله دانشکده ها اشاره کرد.
سپس وی با بیان اینکه موضوع پروسه انتخاب رئیس بخش ها مسئله ای مهم بوده و در بعضی مواقع مشکل داشته و همچنینن اشاره به جایگاه دانشکده پزشکی در این روند، گفت: از دکتر علی لباف معاون تخصصی و فوق تخصصی خواستند تا دستور العملی را در این خصوص تهیه کنند. 
در ادامه رئیس دانشکده پزشکی، دستور العمل پیشنهادی با مضمون تعیین روسای بخش ها بالینی به منظور ساماندهی احکام روسای بخش های بالینی و اعمال محدودیت های زمانی بر مدت تصدی گری ریاست بخش با هدف بکارگیری کلیه ظرفیت موجود دانشگاه، مطرح کرده و از اعضای هیات رئیسه خواست تا  نظرات و پیشنهادات خود را جهت تکمیل و تغییرات ممکن ارائه دهند. 
ایشان همچنین با تاکید بر این موضوع که نامه هایی که بار حقوقی دارند نباید دارای بخش های مبهم باشد از اعضا خواست تا جملات و کلمات آیین نامه را طوری مشخص کنند که دارای رسایی و شفافیت باشد تا افراد مختلف نتوانند به سلیقه شخصی از آن برداشت های متفاوت داشته باشند. 
 دکتر نیما رضایی معاون بین الملل دانشکده ضمن اشاره به این موضوع که در سایر کشورها انتخاب روسای بخش ها مثل انتخاب رئیس دانشکده و دانشگاهها نسبت به ایران خیلی متفاوت است توضیحاتی در این خصوص مطرح کرد. 
سپس معاونین دانشکده در خصوص مفاد مختلف آیین نامه پیشنهادی، به بحث وتبادل نظر پرداختند . 
در پایان دکتر بیک محمدی ضمن تشکر از معاونین، گفت: مسایل و پیشنهادات ارائه شده را بعد از لحاظ در آیین نامه، در هفته بعد جلسه هیات رئیسه دانشکده دوباره جهت تایید نهایی مورد نظرخواهی قرار خواهند داد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0