امروز : سه شنبه 30 دی 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
17 آبان 1395

هياتي از دانشگاه UPM مالزي از دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران بازديد كردند

 به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي، اين ديدار پيش از ظهر امروز 17 آبان ماه در سالن شوراي دانشكده پزشكي برگزار شد.در ابتداي اين ديدار دكتر توكلي معاون فرهنگي دانشجويي دانشكده ضمن خوشامدگويي به حاضران گزارش مختصري از تاريخچه دانشكده و گروه هاي آموزشي علوم پايه و باليني دانشكده ارائه كرد.وي ادامه داد: 16 بيمارستان به صورت تك تخصصي و عمومي زير نظر دانشكده پزشكي به ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي و درماني  مشغول هستند.در ادامه دكتر فرهمند معاون آموزش تخصصي و فوق تخصصي با خوشامدگويي به ميهمانان به حضور دانشجويان خارجي در دانشگاه علوم پزشكي تهران اشاره كرد و گفت: در حال حاضر تعدادي از دانشجويان خارجي از كشورهاي مختلف بويژه كشورهاي آسيايي در مقطع تخصص و فوق تخصص مشغول به تحصيل هستند كه با توسعه روابط با دانشگاه خارجي و تبادل دانشجو اين رقم بيشتر خواهد شد.دكتر عميدي معاون مالي و اداري دانشكده پزشكي نيز با خوشامدگويي به حاضران توضيحات مختصري راجع به گروه هاي آموزشي ارائه داد. دكتر نيما رضايي معاون بين الملل دانشكده پزشكي توضيحاتي در رابطه با تاريخچه دانشكده، گروه هاي آموزشي، بيمارستان هاي دانشكده و همچنين آموزش پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي تهران ارائه داد و بر گسترش همكاري ها تاكيد كرد.در پايان اين ديدار گروه مالزيايي از گروه آموزشي ژنتيك دانشكده پزشكي بازديد كردند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0