امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
1 آبان 1401

جلسه هم اندیشی مدیران و معاونین بین الملل گروه های داخلی، قلب، عفونی و رادیوآنکولوژی برگزار شد

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، این جلسه ظهر روز شنبه 30 مهر در راستای هم اندیشی نحوه روتیشن(چرخش های) بالینی دستیاران سال یک گروه های قلب، عفونی و رادیوانکولوژی در بخش های گروه داخلی با حضور دکتر کرامتی معاون بین الملل،دکتر زرگران مدیر توسعه امور بین الملل معاونت بین الملل دانشگاه، دکتر شریعت سرپرست مارکتینگ معاونت بین الملل، و مدیران و معاونین بین المللی گروه های مذکور در سالن شورا برگزار شد.
        
دکتر کرامتی در تبین علت برپایی این نشست گفت: طبق کوریکولوم پذیرش دستیاری، دستیاران سال یک رشته های قلب، عفونی و رادیوآنکولوژی باید سال اول را در گروه داخلی آموزش ببینند، فراگیران خارجی نیز از این قاعده مستثنا نیستند از این رو تعداد ظرفیت پذیرش شده دانشجویان دوره دستیاری خارجی توسط گروه های قلب، عفونی و رادیوانکولوژی باید به تایید گروه داخلی برسد.
وی ادامه داد: دانشجویان خارجی پیش از پذیرش قطعی سه ماه به عنوان آبزرور(مشاهد گر) باید در گروه حضور یابند که دانشجوییان رشته های قلب، عفونی و رادیوآنکولوژی دوماه از این سه ماه را باید در گروه داخلی و یک ماه در گروه اصلی خود حضور یابند و علاوه بر آموزش ادامه حضور قطعی آنها به تایید مسئولین گروه برسد.
     
 
دکتر آناهیتا صادقی معاون بین الملل گروه داخلی که به نمایندگی از مدیر گروه در این جلسه حضور داشت،شرایط پذیرش دانشجویان خارجی این سه گروه را مطرح کرد و گفت: از این جهت شیوه نامه در گروه داخلی تدوین شد که بر اساس آن تعداد کل و ظرفیت پذیرش توسط گروه داخلیی تعیین شود، پذیرش فراگیر منوط به موافقت گروه داخلی باشد، نمایندگان گروه داخلی در جلسه جذب و بررسی مستندات متقاضیان حضورداشته باشند و منابع مالی در سال اول جذب فراگیر در اختیار گروه داخلی قراربگیرد.
در ادامه جلسه دکتر مجتبی سالاری فر مدیر گروه قلب، دکتر حمید عمادی مدیر گروه عفونی و دکتر بابایی مدیر گروه رادیوآنکولوژی نظرات خود را مطرح کردند.
دکتر زرگران در این نشست بر حمایت معاونت بین الملل از گروه ها در جهت پذیرش فراگییر خارجی تاکید کرد و گفت: ساز و کاری در معاونت اتخااذ شده که بر اساس آن مشکلات مالی در پرداختی به گروه ها تا حدود بسیاری رفع و تسهیل شده است.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0