امروز : سه شنبه 8 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
16 بهمن 1400

آغاز به کار دفتر معین دانشکده پزشکی تا قبل از پایان سال جاری

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 آغاز به کار دفتر معین دانشکده پزشکی تا قبل از پایان سال جاری، در چهاردهمین جلسه هم افزایی و تعامل رئیس دانشکده پزشکی با واحدهای فرهنگی دانشگاه تصویب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، در این جلسه که روز سه شنبه 12 بهمن در سالن شورا برگزار شد، اساسنامه دفتر معین مورد بحث و بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.
 در سیزدهمین جلسه هم افزایی اساسنامه دفتر معین، توسط دکتر میری ارائه و مورد بررسی قرار گرفت و در این جلسه مورد تایید نهایی قرار گرفت و مقرر شد با امکانات موجود و قبل از پایان سال راه اندازی شود و به مرور در جریان کار ایرادات برطرف و سیر تکاملی دفتر طی شود.
در اساسنامه پیشنهادی شورای سیاست گذاری، شورای اجرایی، نهادهای همکار و ذیربط، شورایی اطلاع رسانی، نحوه پاسخگویی و ارجاع، نظارت  بر روند فعالیت مورد بررسی قرار گرفت.
توضیح این که​در نهمین جلسه هم افزایی رئیس دانشکده با واحدهای فرهنگی دانشکده و دانشگاه، دکتر بیگ محمدی با تاکید بر نظام مند کردن رجوع دانشجویان در محیط کاملا امن، پیشنهاد راه اندازی دفتر معین را برای ساختارمند کردن روند و محل رجوع دانشجویان برای حل هرگونه مشکلی از تحصیلی تا مالی در محیطی امن را ارائه کرده بود و مقرر شد دفتر و محلی زیر نظر معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده در نظر گرفته شود تا دانشجویان با هر مشکلی اعم از مالی، فرهنگی و خانوادگی که دارند به آنجا رجوع کنند و در آن دفتر دانشجویان به شخص و واحد مورد نظر ارجاع داده و هدایت شوند تا از سردرگمی آنها در حل مشکلاتشان کاسته شود.  
دکتر بیگ محمدی رئیس دانشکده پزشکی، دکتر میری معاون فرهنگی دانشجویی دانشکده، دکتر سعید پورحسن مسئول دفتر منتورینگ دستیاری، دکتر بیتا عظیمی از مرکز مشاوره دانشجویان، دکتر علیرضا ایمانی معاون آموزش پزشکی عمومی، دکتر یاری معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، دکتر ایزدی مدیر آموزشی معاونت پزشکی عمومی حاضرین این جلسه بودند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0