امروز : چهارشنبه 25 فروردین 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده
16 بهمن 1395

همزمان با نشست هيات رئيسه، مراسم توديع و معارفه معاونين جديد دانشكده پزشكي برگزار شد

صبح امروز 16 بهمن ماه و با حضور اعضاي هيات رئيسه مراسم توديع و معارفه معاون امور هيات علمي و مدير دفتر توسعه دانشكده پزشكي برگزار شد.به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي مراسم توديع آقايان دكتر واشقاني و دكتر افشاري و معارفه خانم دكتر ستارزاده و دكتر مهرپور معاون امور هيات علمي و مدير دفتر توسعه صبح امروز در جلسه هيات رئيسه دانشكده پزشكي برگزار شد.در اين مراسم دكتر نفيسي سرپرست دانشكده پزشكي با اهداي لوح تقدير از زحمات دكتر واشقاني و دكتر افشاري تشكر كرد  و ابراز اميدواري كرد از تجربيات اين دو بزرگوار در دانشكده استفاده شود.همچنين دكتر نفيسي احكام معاونين جديد را به آنان اعطا كرد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0