20 شهریور 1395

هفتمین جلسه فصلی رابطين بين الملل اين معاونت روز چهارشنبه مورخ 17/06/95 در سالن شوراي دفتر رياست بيمارستان مركز قلب تهران

به گزارش معاونت بین­الملل دانشکده پزشكي، هفتمین جلسه فصلی رابطين بين­الملل اين معاونت روز چهارشنبه مورخ 17/06/95 در سالن شوراي دفتر رياست بيمارستان مركز قلب تهران به همت دكتر بزرگي عضو هيأت علمي گروه قلب و عروق و رابط بين­الملل اين بيمارستان و با حضور رابطين بين الملل بيمارستان­ها و گروه­هاي آموزشي دانشكده پزشكي برگزار شد.   دکتر صادقيان معاون پژوهشي بيمارستان مركز قلب تهران ضمن خوشامدگویی به حاضرین، درخصوص تاريخچه و فعاليت­هاي بين­المللي مركز قلب توضيح داد. دكتر بزرگي نيز در مورد فعاليت­هاي بين­المللي گروه قلب و عروق صحبت كرد. سپس دكتر رضايي گزارش سفر برنامه­ريزي شده به كشور آمريكا و دانشگاه هاروارد را ارائه نمود و در مورد شبكه جهاني آموزش و پژوهش­هاي علمي يوسرن و كنگره بين­المللي اين شبكه كه در آبان ماه سال جاري برگزار خواهد گرديد، توضيحاتي داد.   در پايان، رابطين بین­الملل بيمارستان­ها و گروه­هاي آموزشي دانشكده پزشكي ضمن معرفي خود به تشریح فعالیت­های بین­المللی بيمارستان و گروه خود در قالب فايل پاورپوينتي كه از طرف دفتر روابط بين­الملل در اختيارشان قرار گرفته بود، پرداختند. مقرر گرديد معاونت بين­الملل دانشكده جهت ارسال اين فايل­ها به معاونت بين­الملل دانشگاه بمنظور ارتقاي محتواي سايت انگليسي اقدام نمايند.   اميدواريم برگزاري اين جلسات با حضور فعال رابطين بين­الملل دانشكده همانند سابق به بهبود عملكرد معاونت بين­الملل دانشكده كمك كند.   خبرنگار و عكاس: مرضيه صنعت خاني كارشناس بين الملل دانشكده


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0