امروز : چهارشنبه 1 شهریور 1 Rss | صفحه اصلی دانشکده
18 اسفند 1397

نشست هماهنگی دانشکده پزشکی با معاونت درمان دانشگاه در راستای بهبود کیفیت آموزش دوره کارورزی برگزار شد

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
نشست هماهنگی دانشکده پزشکی با معاونت درمان دانشگاه در خصوص بهبود کیفیت آموزش دوره کارورزی در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، این نشست در روز چهارشنبه مورخ 14 اسفند با حضور دکتر رضایی معاون درمان دانشگاه، دکتر عکاظی معاونت پزشکی عمومی دانشکده پزشکی، دکتر سیما مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی، دکتر خواجوی مدیر دفتر مبانی طب بالینی در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد.

در این جلسه ابتدا دکتر سیما ضمن تشریح چالش های آموزش دوره کارورزی، حمایت معاونت محترم درمان دانشگاه را در فرایند ارتقای آموزش کارورزی خواستار شد. در ادامه مباحثی نظیر راهکارهای اجرایی هویت بخشیدن به کارورزان در بخشهای بالینی، اجرای دستورات پزشکی کارورزان توسط کادر پرستاری، چالش های همراهی کارورزان با بیماران در فرایند انتقال بین بخشهای بالینی و لزوم اصلاح و یکسان سازی پروتکل های مواجهه شغلی نظیر needlestick  و هزینه آزمایشات پس از مواجهه  شغلی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر رضایی معاون محترم درمان دانشگاه ضمن اعلام آمادگی این معاونت برای همکاری با دانشکده پزشکی در جهت بهبود کیفیت آموزش دوره کارورزی خاطر نشان کرد: با همکاری بیشتر دانشکده و معاونت درمان چالش های مطرح شده را می توان با در نظر گرفتن حقوق بیمار و محدودیت های بیمارستانها بر طرف نمود.

در پایان مقرر شد دفتر توسعه دانشکده پزشکی بر اساس کوریکولوم کارورزی و با در نظر گرفتن اصول ایمنی بیمار و ملاحظات اقتصاد درمان، لیست دستورات پزشکی مورد نظر دانشکده را (صرفا در بخشهای غیر ویژه) برای اجرا با مهر کارورزان، به معاونت درمان پیشنهاد دهد، معاونت محترم درمان دانشگاه ضمن یکسان سازی پروتکل های مواجهه شغلی در بیمارستانهای تحت پوشش هماهنگی لازم را در خصوص رایگان بودن تست های آزمایشگاهی به دنبال مواجهه شغلی انجام داده و در جهت بهبود فرایند انتقال ایمن بیمار، پروتکل هر بیمارستان تدوین و به اطلاع معاونت آموزشی بیمارستان ها رسانده شود. در خصوص تسهیل فرایند رایگان شدن فرانشیز خدمات درمانی ارائه شده به فراگیران نیز مقرر گردید دانشکده مشکلات موجود را از طریق معاونت دانشجویی دانشگاه پیگیری نماید.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0